Çevre Politikamız

Akbulut Plastik, faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmayı ve işletmeyi taahüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler:
-Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
-Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak
-Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
-Ambalaj  kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.